Life coaching

Life coaching (astrokoučink)

Čím se koučink liší od běžného poradenství nebo terapie?

Koučink je forma několikanásobného pravidelného pokračování osobní či skupinové konzultace, která by měla pomoci jednotlivcům (či zaměstnancům firem) k dosažení uspokojivých výsledků či určitého cíle – třeba zaměstnání, finance, komunikace, příjmy, vztahy, seberealizace, kreativita… Je dobrým nástrojem pro stanovování a sledování konkrétních určitých cílů a užívá přitom různých nástrojů.

Za pomoci horoskopu je možno snáze určit problematické téma, o kterém klient mnohdy nemá ani tušení, provést klienta určitým obtížným obdobím nebo naopak určit, naplánovat a připravit dobu, kdy se klientovi bude v jeho specifické oblasti lépe dařit, kdy z astrologického pohledu budou pro zvládnutí jeho záměrů nejlepší podmínky.