Astrologický Web PhDr. Míly Pláškové

Tlumočení z jazyka planetárního a hvězdného.

Celý život jsem pracovala jako tlumočnice a překladatelka.Vím, že dobrý tlumočník musí ovládat gramatiku příslušného jazyka, mít bohatou slovní zásobu pro různé významy slovíček a spojení – i když si to klient sám pak při překladu nemusí uvědomovat – to je technická výzbroj tlumočníka.

A aby byl skutečně dobrý, musí mít i znalost kultury a tzv. „reálií“ dotyčné cizí země, musí být schopen naslouchat oběma hovořícím stranám a nacházet pro ně společné prvky– a díky tomu se z něj vlastně stává i jakýsi most mezi dvěma světy.

S astrologií je to velice podobné. Je to symbolický jazyk, který ukazuje, jak a proč se právě takto „mluví“ v jiném, vyšším světě, jaké tam panují zákonitosti, a jak můžeme tuto řeč převést do naší „pozemštiny“. A když si klient ověří, že naše překlady jsou dobré, může se v něm probudit zvědavost a potom i touha, aby tento nový svět navštívil a poznal…

Věřím na to, že člověk mění svůj osud, když mění sám sebe a svůj přístup k životu. Pak by se moje astrologie dala snad označit za „transformační“ – to je ale dnes výraz až příliš módní a málokdo si pod ním dokáže něco představit. Lepší by snad bylo označení „přivádět lidi zpátky k sobě“, aby poznali svůj vlastní vesmír, se všemi jeho půvaby, tajnými zákoutími i možnostmi… a já se snažím při tom fungovat jako průvodce a tlumočník.

Vaše

Mila Plášková

Facebook Komentáře
Sdílej: