Astrologický Web PhDr. Míly Pláškové

Tlumočení z jazyka planetárního a hvězdného.

Celý život jsem pracovala jako tlumočnice a překladatelka.Vím, že dobrý tlumočník musí ovládat gramatiku příslušného jazyka, mít bohatou slovní zásobu pro různé významy slovíček a spojení – i když si to klient sám pak při překladu nemusí uvědomovat – to je technická výzbroj tlumočníka.

A aby byl skutečně dobrý, musí mít i znalost kultury a tzv. „reálií“ dotyčné cizí země, musí být schopen naslouchat oběma hovořícím stranám a nacházet pro ně společné prvky– a díky tomu se z něj vlastně stává i jakýsi most mezi dvěma světy.

S astrologií je to velice podobné. Je to symbolický jazyk, který ukazuje, jak a proč se právě takto „mluví“ v jiném, vyšším světě, jaké tam panují zákonitosti, a jak můžeme tuto řeč převést do naší „pozemštiny“. A když si klient ověří, že naše překlady jsou dobré, může se v něm probudit zvědavost a potom i touha, aby tento nový svět navštívil a poznal…

Věřím na to, že člověk mění svůj osud, když mění sám sebe a svůj přístup k životu. Pak by se moje astrologie dala snad označit za „transformační“ – to je ale dnes výraz až příliš módní a málokdo si pod ním dokáže něco představit. Lepší by snad bylo označení „přivádět lidi zpátky k sobě“, aby poznali svůj vlastní vesmír, se všemi jeho půvaby, tajnými zákoutími i možnostmi… a já se snažím při tom fungovat jako průvodce a tlumočník.

Vaše

Mila Plášková

Sdílej:

Castaneda, naše „místa síly“ a lokační horoskop

Castaneda, naše „místa síly“ a lokační horoskop

Ley-linie. Už jste o nich určitě slyšeli. Tajuplné neviditelné siločáry, které protkávají celý povrch zeměkoule. Číňané jim říkají dračí žíly. Spojují navzájem posvátná místa na celé zeměkouli, táhnou podle nich ptáci i velryby. Nevidíme je, ale existují. Máme je zakódované i v sobě, vyzařují i z nás samotných jako planetární energie na povrch Země. Siločáry našich planetárních energií pak vlastně představují naše osobní meridiány a jejich průsečíky jakési „akupunkturní body“.

Začněme trochu vznešeně, skoro poeticky: Zkuste si představit sami sebe v okamžiku svého narození a v místě svého rodiště – kolem dokola žádná stavba, žádný zásah lidské ruky – jen planety a hvězdy nad vámi – a vy uprostřed toho všeho. Když kolem sebe na horizontu nakreslíme pomyslný kruh, stává se z něj „magický kruh“, jakési obřadiště, a my jsme centrem jeho působení. (Představte si třeba, že jste Stonehenge…). Každé místo v kruhu, každý člověk, který do něj vstoupí, se pro nás stávají zdrojem nějakého vlivu. A celý svět kolem vás pak vypadá jako ohromné rituální prostranství, kde vy sami celebrujete své obřady (a není pak už tak těžké uvěřit, že zeměkoule je vlastně placka!)

Takovému pohledu je snad nejbližší svět toltéckého čaroděje Dona Juana, popisovaný v knihách Carlose Castanedy. Jde vlastně o postižení naší „osobní krajiny“. Ukazuje se nám svět, ve kterém se moderní člověk musí učit pohybovat a přitom se nalaďovat na své kořeny, na své Já. Když se Castaneda chce stát žákem Dona Juana, ten jej žádá, aby hledal ve svém srdci (je to linie Venuše nebo linie Slunce?) a zjistil tam, proč se vlastně chce naučit toltécké cestě vědění. Všechny důležité věci, které ve svém životě podnikáme, musí mít „srdce“, jinak nemají smysl. K nalezení vlastního „místa“ je třeba vědět, že takové místo vůbec existuje. A Castaneda si ho musí najít sám, aby prokázal vážnost svého úmyslu. Don Juan mu vysvětluje, že toto „místo“ je vlastně určitý směr, který se může různě měnit, a že člověk se bude cítit velice silný a šťastný, když se tímto směrem podívá. Místo chrání i před únavou a poskytuje ochranu před nepřáteli. Stejně tak existuje i špatné nebo nepřátelské místo, které Carlos také musí najít. Jak Castanedovo hledání probíhá, to si můžete přečíst v jeho knihách. My teď téma lokačního horoskopu stáhneme „víc na zem“.

Lokační horoskop je vlastně náš horoskop narození, přepočtený na souřadnice místa, kde žijeme. Z jeho středu vybíhají všemi směry linie planet a ty ukazují náš energetický vztah ke hmotnému i duchovnímu světu. Planetární linie si můžeme protáhnout po celé zeměkouli nebo se omezit jen na svůj byt (či pracoviště) a bezprostřední okolí. Tam nám mohou ukázat nejlepší směr pro nejvýhodnější nákupy, bezpečné provozování sportu, nejlepší místo, kde si založit bankovní účet, kde hledat obchodní kontakty nebo třeba i to, kde nejpravděpodobněji koupíme „vyhrávací“ los! 🙂

Množství informací, které z něj můžeme vyčíst, je omezeno vlastně jen naší představivostí. Můžeme podle vlastních záměrů sledovat linie jednotlivých planet a záměrně se po nich pohybovat (a nebo naopak se jim vyhýbat).

V bytě nebo na pracovišti můžeme lokační horoskop velmi dobře kombinovat se zásadami feng shui. Feng Shui se používá k rozproudění toku „čisté“ čchi. Špatná čchi se obvykle „léčí“ pomocí tradičních nástrojů, jako jsou zrcadla, zvonkohry, akvária, volba směrů atd. My ale fungujeme jako zdroj svých vlastních kosmických energií – a ty jsou dány naším horoskopem narození. Tyto energie z nás vyzařují jako naše osobní čchi do prostoru kolem. Problematické místo našeho bydliště tak můžeme svými energiemi povznést a naopak i ty nejdokonalejší fengshuistické zákroky může naše negativní osobní energie blokovat a ničit. (Mějme na paměti, že i zdánlivě blahodárné energie, třeba Venuše nebo Jupitera, mohou být zdrojem negativním, když se jejich projevu zneužívá – takže další možností využití lokačního horoskopu je jakási možnost kontroly „práce na sobě“).

Takže ještě jednou: všichni v sobě máme jak pozitivní, tak negativní energie – podle postavení planet v našem horoskopu narození a jejich vzájemného vztahu. A celý model našich planetárních energií je obsažen v nás jako náš vnitřní vesmír. Ten se neustále mění a jeho energie protékají našimi čakrami. Při narození se tyto energie „otisknou“ především do srdeční čakry nebo čakry solar plexu. V různých letech našeho života se díky tranzitům energie projevují různě, ale obecně vzato zůstává energetické pole stejné. Pulzuje podle životního rytmu a zvedá se i klesá podle planetárních cyklů.

Tyto své planetární energie můžeme zakreslit jako svou osobní „signaturu“ do lokačního horoskopu a takovéto mapy pak využívat pro co nejlepší energetický kontakt se svým okolím. Když si tedy lokační horoskop položíme na plánek svého bytu, můžeme určit své nejlepší místo pro práci, studium, spánek, odpočinek, milování, ale můžeme také vyznačit třeba místa, kde budeme mít nejpravděpodobněji problémy s vodou, kde s elektrospotřebiči, kde je nejpravděpodobnější možnost úrazů…

Další technikou, která ukazuje působení planetárních energií na celé zeměkouli, je takzvaná astrokartografie – ta funguje podle trochu jiného principu. Zde se planety umisťují na „rohy“ horoskopu. V astrologii je známo, že energie planety na rohu horoskopu (neboli angulární planety) se projevuje daleko výrazněji než ostatní a tím pádem máme sklon jí ve svém každodenním životě daleko víc využívat.

Obě mapy společně nám poskytnou úplnější a srozumitelnější pohled na naše vztahy se světem – a to obousměrně. Ukazují totiž nejen to, jak MY sami budeme reagovat, když se přesuneme na určité místo, ale také to, jak do našeho života budou zasahovat OSTATNÍ. (Jak se nám bude dařit v určitém městě, kde plánujeme třeba přednášky nebo obchodní kontakty? Jsme „kompatibilní“ třeba s nějakou japonskou firmou? Nebo chceme spolupracovat s někým, kdo se narodil v Paříži, Argentině, Německu a sami jsme ze Zlína? Atd.

Místo, kde budeme úspěšně studovat, se může výrazně lišit od místa, kde bychom chtěli trávit důchodcovská léta. Každý z nás má ve svém okolí, ve své zemi, na celé zeměkouli „svá místa“, kde můžeme své plány a představy uskutečnit snadněji, ale i naopak – existují i místa, kde se můžeme usilovně o něco snažit , investovat čas, energii i peníze a nevrací se nám ani to, co jsme do toho vložili. Místo s námi nespolupracuje.

Vezměme tedy do ruky svůj lokační kompas nebo astromapu a vydejme se směrem, kde –řečeno slovy Dona Juana – „číhá síla“!

Sdílej:

Štíři a Berani, na slovíčko


Štíři a Berani, na slovíčko.

Ale pojďte prosím trochu stranou, ať nás nikdo neslyší! Tak si to představte:

Hrabala jsem se tuhle ve svých nepřeberných zásobách astrologické literatury s neurčitým záměrem, že si v tom trochu udělám systém (marné volání!) a při pořádání složky o synastrii (kdo to neví, je to porovnávání horoskopů, hlavně partnerských) jsem narazila na článeček, kde autor uvádí celkem netypické, zato ale klasické a zkušenostmi ověřené ukazatele „kdo se ke komu jak hodí“. A víte, co tam mimo jiné tvrdí? Že Štíři a Berani jsou jako partneři poměrně riskantní.

No, schválně si poslechněte:

 

Beran

Beran jako takový vůbec není pro stabilní manželství nadějný. Nejdůležitějšími figurami pro manželství jsou Luna, Saturn a Venuše – jak pro muže, tak pro ženy. Je-li aspoň jedna z těchto planet v Beranu, mívá člověk většinou několik manželství, několik milenek a děti od nich všech. Zpravidla se uklidní až někdy ve stáří, kolem 63 let, kdy končí cykly Saturna a Urana – nebo se naopak nenechá manželskými okovy spoutat.

Luna nebo Saturn v Beranu označují lidi, kteří si sami vytvářejí problémy, aby měli co překonávat: bez problémů se nudí. Buď se cele oddají práci (Saturn), takže jim skoro nezbývá čas na partnera, domov, rodinu nebo naopak neumí a nechtějí pracovat (Luna) a neustále vstupují do nových svazků a lavírují mezi nimi. Při Venuši v Beranu je člověk – muž nebo žena – většinou velký sobec a majetnický typ. Neumí milovat, protože mechanismus, který je k tomu potřebný, se u něj nachází teprve v počátečním, nerozvinutém stádiu.

Takovým lidem je možno doporučit, aby „zpracovali“ planetu nebo planety v Beranu: jestliže člověk chce, je možné tyto negativní vlivy překonat. Vůbec planety v Beranu neznamenají, že manželství je pro člověka vyloučené: jen prostě bude pro něj těžší než pro ostatní zvykat si na „společné soužití“ s někým jiným.

 

Štír

«Luna v Beranu není ještě tak špatná jako Luna ve Štíru“ – říkají indičtí astrologové. Za další znamení, které stejně nebo ještě míň přeje manželství, je možno považovat Štíra. Luna ve Štíru označuje „chodící sopku“ – člověka, který má amplitudu emocí natolik velkou, že jí okolí přes veškerou snahu nemůže dostát. Vybrat si vyhovujícího partnera je pro tyto lidi neuvěřitelně těžké. Nejčastěji takovýto člověk velmi brzy zůstane bez partnera a své dny dožívá v rodině dětí a vnuků a otravuje jim život.

Z hlediska západní astrologie je to velmi těžký případ, neřkuli beznadějný. Ale máme ještě čínskou a indickou astrologii, takže mu v zásadě můžeme pomoci. Takovýto člověk se ale většinou dost brzy rozhoduje, že bude žít sám a přesvědčí sám sebe, že hledat partnera nemá cenu.

Jak pro člověka samotného, tak pro jeho blízké se situace usnadní, má-li nějakou tvůrčí profesi: herec, režisér, malíř. „Vulkanická energie“ se pak vydává na práci a na konflikty v rodině jí už pak prostě nezbude.

Štír, zaplněný jinými planetami (bez Luny) také vytváří člověku potíže v osobním životě. Venuše ve Štíru dělá z člověka samotného „ne jednoduchého partnera“: výhrad má spousty a důvodů k tomu třeba i docela málo. V první řadě by měl zapracovat sám na sobě, ale myslí si, že je už tak dost dobrý, takže partner musí plnit jeho požadavky… Platí to pro muže i pro ženy.

Jestliže Venuše není ve Štíru, pak to situaci ještě prohlubuje. Venuše-Mars-Neptun ve Štíru vůbec dávají dohromady „výbušnou směs“: vlivem neúměrně vysokého sebehodnocení si člověk mnohdy dovoluje věci, které vedou nejen ke zpřetrhání vztahů s partnerem, ale kromě toho mu chtějí ukázat, „zač je toho loket“ pak se na co, co přitom způsobí, se jen tak rychle nezapomene.

Samotný Mars ve Štíru jako příslovečná vlaštovka jaro nedělá.

Jestliže je znamení Štíra zaplněno relativně neutrálními planetami, to znamená jsou v něm dvě-tři jakékoli planety kromě Luny, Venuše a Marsu, tak to takříkajíc dělá z člověka jen obyčejného „průměrného“ Štíra, přičemž podle jeho Slunce nebo ascendent může být v jakémkoli znamení. Jeho jediný problém je v tom, že neumí zapomínat. Když žije s partnerem už nějakou dobu (rok, dva), tak se jako vlastně všichni normální lidé stihnou pohádat tak řekněme desetkrát nebo dvacetkrát. Ale na rozdíl od normálního člověka náš hrdina nic nezapomíná: bude si těch deset nebo dvacet hádek neustále pamatovat do všech detailů, do posledního slovíčka. A jednoho krásného dne pohár jeho trpělivosti přeteče a následuje přirozená reakce: „Ne, já už tak dál nemůžu.“

 

A pak začne naprosto upřímně přesvědčovat sebe (i partnera) o tom, že se musí nutně rozejít. Přitom by možná stačilo jen od sebe na nějakou dobu poodejít, než se vše nějak usadí a zapomene. Štír samotný se musí naučit zapomínat – a jeho partner se zase musí naučit brát tuto „zvláštnůstku“ v úvahu a snažit se chudáka Štíra trochu šetřit – vždyť ten to má daleko těžší než on sám.

 

No tak co na to říkáte? Podotýkám, že já sama jsem několikanásobný Beran a Lunu mám pochopitelně ve Štíru, tak mne to napřed po beraním způsobu pobouřilo a pak jsem začala trochu o tom přemýšlet (no, je fakt, že jsem rozvedená…). Snadné to určitě nemáme. Tak co si o tom myslíte vy (a vaši partneři)?

 

Přeji vám hezké dny

 

Vaše Mila

 

Sdílej: